Vi kan hjälpa dig att lösa tillfälliga och permanenta kyl och frysrumsbehov genom att tillhandahålla lösningar som passar just er. Vi har flyttbara kyl och frysrum i storlekar från 4m3 till 35 m3.

Av oss kan du hyra eller köpa ett kyl eller frysrum för just dina behov, till ett förmånligt pris.


Kylcontainer Fryscontainer Kylcontainer