Refrigman AB

Vi kan hjälpa dig att lösa tillfälliga och permanenta kylrumsbehov genom att tillhandahålla lösningar som passar just er. Vi har mindre kylcontainer i storlek upp till 15 m3.

Av oss kan du hyra en kylcontainer för just dina behov, till ett förmånligt pris.